Testing Radiation Result(Cesium) :EBETUSEIHUN-MUGINOSATOEBETU(strong flour)

About Radiation Result EBETUSEIHUN-MUGINOSATOEBETU(strong flour)

Use Before Jely 27 2012

Production Lot ―

Cesium 134 Nodetection (Less than 5Bq/kg)

Cesium 137 Nodetection (Less than 5Bq/kg)20.江別製粉_麦の里えべつ


検査日 2011年12月15日